Strokovni sodelavec na predrazvojnih projektih (razvoj radarskih pokrovov)