Strokovni sodelavec za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev iz državnih in evropskih virov financiranja